21.04 Dębica, warsztaty
22.04 Dębica, Dom Kultury Śnieżka MOK "ZOO"


08.05 Warszawa, Kuźnia Kulturalna "ZOO"
21.05 Gniezno, Amfiteatr "ZOO"
25.05 Warszawa, koncert zaknięty
28.05 Kłodzko, Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "ZOO"


09.06 Toruń, Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Pod wspólnym niebem"
22.06 Zawiercie, Bistro Mojego Brata "ZOO"
22.06 Rzeszów, koncert zamknięty
30.06 Wałbrzych, koncert zamknięty


14.07 Sopot, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej "ZOO"
15.07 Sopot, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej "ZOO"